Taastatud köster G.Rosenberg vanema mälestuskivi tema haual 24.06.2024 ka taaspühitsetud