2023

Raimond õnnitlemas Tiiat, meie armsat laulusaatjat sünnipäeval (foto: Margus Mõisavald)

Armsad kaksikõed EHA ja MAI – teeninud oma kogudust pühendumusega üle 30 aasta. Täname ja palume Jumala õnnistust teele, mis neid ees ootamas (foto: Margus Mõisavald)

Tänus Tiia ja Margiti Iisraeli kordaläinud palverännaku pärast (foto: Margus Mõisavald)

Kihelkonnapäeva õhtune kohvilaud kogudusemaja õues 7. juulil (foto: Otto)

Laulatus 19. juuli (foto: Margit)

Mulgi peremäng kirikus, 5. augustil (fotod: Marin Emma)

Sibulateel

kontsert

Meefestivali avamine