Annetamine

Liikmemaksu saab tasuda ja annetusi teha koguduse kantseleis või teha ülekande koguduse arveldusarvele. Sel juhul märkida selgitusse kindlasti nimi ja soovi korral isikukood maksuameti jaoks, et saada tagasi tulumaks.

Koguduse arveldusarve on EE401010302010444001 SEB, saaja: EELK Karksi Peetri kogudus.

Annetamine nutitelefoni abil
Kogudusele saab annetusi teha ka mobiilirakenduse mTasku kaudu.

Loe juhendit siit (.pdf)

mTasku kasutamise kohta võid lugeda täpsemalt:
• www.mtasku.ee


Kirkufondi kohta lisainfot:
• www.kirikufond.ee


Suur tänu Sulle, kes Sa oled oma annetusega meie kirikut toetanud ja edaspidigi toetad!